புதிய விடுகதை

, , Leave a comment

நிமிடத்தில் ஒரு முறை வரும். மணித்தியாலத்திலும் ஒரு முறை வரும். ஆயிரம் வருடத்தில் இரு முறை வரும் . அது என்ன?

விடை

“ம்“

Facebook Comments

 

Leave a Reply