10 புதிர் விடுகதைகள்

     10 புதிர் விடுகதைகள்

puthirkal

 

 1. கீழே வரும் ஆனால் மேலே போகாது. அது என்ன?
 2. அடிப் பாதை இருக்கும் கால் இருக்காது.அது என்ன?
 3. இளமையில் உயரம் முதுமையில் கட்டை அது என்ன?
 4. மாடிகளற்ற வீட்டில் எல்லா பொருட்களும் நீல நிற பூச்சு பூசப்பட்டிருப்பின் அதன் படிகள் எந்த நிறத்தில் இருக்கும்?
 5. உலகம் முழுதும் சுற்றும் ஆனால் ஒரே இடத்திலேயே இருக்கும்,அது என்ன??
 6. கைகள் இருக்கும் ஆனால் கைதட்ட முடியாது,அது என்ன?
 7. இறக்கையை விட மென்மையானது, ஆனால் உலகின் பலமிக்க மனிதராலும் சில நிமிடங்கள் பிடித்து வைத்திருக்க முடியாது. அது என்ன?
 8. சில இடங்களில் ஒட்டப்பட்டிருக்கும், அதை வாசித்தால் அதன் அர்த்தம் முறிந்துவிடும்.  அது என்ன?
 9. கண் உண்டு, ஆனால் பார்க்க முடியாது. அது என்ன?
 10. வெள்ளை வீடு கருப்புக் கல்லாலும், கருப்பு வீடு வெள்ளை கல்லாலும் கட்டப்பட்டிருப்பின் பச்சை வீடு எதனால் கட்டப்பட்டிருக்கும்?

 

     விடைகள்-10 புதிர் விடுகதைகள்

 1. மழை
 2. நத்தை
 3. மெழுகுவர்த்தி
 4. படிகள் இருக்காது
 5. முத்திரை
 6. கடிகாரம்
 7. மூச்சு
 8. அமைதி
 9. ஊசி
 10. கண்ணாடி

4 Comments

 1. Deva August 2, 2017 3:59 am  Reply

  Excellent

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *