தகவல் தொழில்நுட்பம்

உள்ளீட்டு,வெளியீட்டுச்சாதனங்கள் (Input and Output Devices)

, , 1 Comment

உள்ளீட்டுச் சாதனங்கள் (INPUT DEVICES) தரவுகளையும் நிகழ்ச்சித்திட்ட அறிவுறுத்தல்களையும் கணினியினுள் அனுப்பப் பயன்படும் சாதனங்கள் யாவும் உள்ளீட்டுப் பகுதி அல்லது உள்ளீட்டுச் சாதனங்கள் என அழைக்கப் படுகின்றன. சில உள்ளீட்டுச்சாதனங்கள் : வெளியீட்டுச்சாதனங்கள் (OUTPUT DEVICES) கணினியினால் Process செய்யப்பட்ட பெறுபேறுகளைப் பாவனையாளருக்கு வழங்கப் பயன்படும் சாதனங்கள் யாவும்&hellip

Read Post →

கூகுளில் முறையாக தேடுவது எப்படி?

, , 2 Comments

கூகுளில் முறையாக தேடுவது எப்படி?       1)  தேவையான சொற் தொடரில் மட்டும் தேடுவதற்கு மேற்கோள் குறிகளை (” “) பயன்படுத்தவும் உதாரணமாக தகவல் தொழில்நுட்பம் எனத் தேடினால் தகவல் வேறாகவும், தொழில் வேறாகவும், நுட்பம் வேறாகவும் விடை வரலாம். ஆனால் “தகவல் தொழில்நுட்பம்” என&hellip

Read Post →

கணினியின் கட்டமைப்பு (STRUCTURE OF COMPUTER)

, , 7 Comments

  கணினியின் கட்டமைப்பு (STRUCTURE OF COMPUTER)   கணினியின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு (BASIC STRUCTURE OF COMPUTER)     எந்தவொரு கணினியும் மேல் உள்ள படம் காட்டுவதனைப்போல், முக்கியமான மூன்று அடிப்படைக் கட்டமைப்புக்களைக் கொண்டிருக்கும்.        CPU இன் பிரதான தொழிற்பாடுகள் நடைபெறவேண்டிய&hellip

Read Post →

கணனியின் வகைகள் (TYPES OF THE COMPUTER)

, , 7 Comments

கணனியின் வகைகள் (TYPES OF THE COMPUTER) கணனியின் வகைகள் (TYPES OF THE COMPUTER) இனை PDF வடிவில் தறவிறக்கம் செய்ய இங்கே க்ளிக் செய்யவும் :கணனியின் வகைகள் (TYPES OF THE COMPUTER) பருமன் அடிப்படையில் (According to Size) Super Computers Main Frame&hellip

Read Post →

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பவியல் வினாத்தாள்

, , No Comment

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர) பரீட்சை 2011 தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பவியல் வினாத்தாளினை தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே அழுத்தவும் Information & Communication Technology I- TAMIL PAPER  

Read Post →

DATA AND INFORMATION

, , No Comment

DATA AND INFORMATION Data A collection of non formal meaningless and disorganized items. How Data are formed Text Numeral  (0 – 9) Characters ( a – z) Codes (,.:;) Special Characters  (@ ! #) Visual&hellip

Read Post →

தரவு தகவல் செய்முறை

, , 1 Comment

தரவு தகவல் செய்முறை தரவு, தகவல், செய்முறைக்கிடையிலான வித்தியாசங்களை வேறுபாடுத்திகாட்டல். (Distinguish the difference between data information and data processing)     தரவு தெளிவான அர்த்தமற்ற மற்றும் ஒழுங்கற்ற விடயங்களே தரவுகளாகும். தரவுகள் அமைந்துள்ள முறைகள். எழுத்து வடிவில் (எழுத்துக்கள் – அ,ஆ, இலக்கங்கள்&hellip

Read Post →