அநீதி

, , Leave a comment

அநீதியிழைக்கப்பட்டவரின் சாபத்திற்கு அஞ்சுங்கள். ஏனெனில், அதற்கும் அல்லாஹ்வுக்கும் இடையே எந்தத் திரையும் இல்லை

                                                                             இறைத்தூதர் முஹம்மத் (ஸல்)

Facebook Comments

 

Leave a Reply