உன் முகம்

, , Leave a comment

என் கனவுகளையும்

கற்பனைகளையும்

சேர்த்துப்பார்த்தேன்

அதில் தெரிந்தது

உன் முகம்                  

                                                     நம்லாஸ்

Facebook Comments

 

Leave a Reply