எத்தனை ஆண்கள்? TAMIL RIDDLE

, , Leave a comment

ஒரு தாய்க்கு 5 குழந்தைகள், அதில் அரைவாசி ஆண்கள். இது எப்படி சாத்தியமாகும்.

 

சரியான விடை

5 குழந்தைகளுமே ஆண்கள். எனவே அரைவாசியும் ஆண்களாகும்

 

Facebook Comments

 

Leave a Reply