கணக்குப் புலிகளுக்கான புதிர்

, , Leave a comment

கீழுள்ள புதிர் சமூக வளைதளங்களில்  பலரை பல விடைகளை பதிவாக்க வைத்துள்ளது. ஆனால் ஒரு சிலரே சரியான விடையை பதிவிட்டுள்ளனர்.

சரியான விடை 46

செய்முறை

தரவுகளை பின்வருமாறு சுருக்கலாம்

3பொம்மைகளும் 3 தோள்பைகளும்=30

3கைப்பைகள்=15

4 தோள்பைகள்=24

எனவே

1 தோள் பை=6

1கைப்பை= 5

பொம்மை சோடி=(30-(3*6))/3)=4

இங்கு கேள்வி

1தோள் பை+ 2 கைப்பை+ 1 பொம்மை சோடி

1*6+((2*5*4)= 6+40

=46

 

 

 

Facebook Comments

 

Leave a Reply