கண்ணதாசன் கருத்துக்கள்

, , Leave a comment

யாருக்காவும் உன்னை மற்றிக்கொள்ளாதே!

ஒருவேளை மாற நினைத்தால்

ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும்

நீ மாற வேண்டிவரும்

Facebook Comments

 

Leave a Reply