கண்ணதாசன் கருத்துக்கள்

, , Leave a comment

தேவைக்கு மேலே பொருளும்,

திறமைக்கு மேலே புகழும்

கிடைத்துவிட்டால்

பார்வையில் படுவதெல்லாம்

சாதரணமாகத்தான் தோன்றும்

Facebook Comments

 

Leave a Reply