கருஞ்சீரகம்

, , 1 Comment

‘கருஞ்சீரக விதையில் ‘சாமைத்'(‘மரணம்’) தவிர மற்ற எல்லா நோய்களுக்கும் நிவாரணம் உள்ளது’

                                                       இறைத்தூதர் முஹம்மத் (ஸல்)

Facebook Comments

 

One Response

Leave a Reply