கவிக்கோ அப்துர் ரஹ்மான்

, , Leave a comment

 கவிக்கோ அப்துர் ரஹ்மான்

“சுடும் வரை நெருப்பு

சுற்றும் வரை பூமி

போரடும் வரை மனிதன்”

கவிக்கோ அப்துர் ரஹ்மான்

Facebook Comments

 

Leave a Reply