எல்லாமே அல்லாஹ்வுக்கே

நீர் கூறும்: “மெய்யாக என்னுடைய தொழுகையும், என்னுடைய குர்பானியும், என்னுடைய வாழ்வும், என்னுடைய மரணமும் எல்லாமே அகிலங்களின் இறைவனாகிய அல்லாஹ்வுக்கே சொந்தமாகும்.

குர்ஆன் 6.162

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *