பசித்தவருக்கு உணவளியுங்கள்

பசித்தவருக்கு உணவளியுங்கள்; நோயாளியை(ச் சந்தித்து) உடல் நலம் விசாரியுங்கள்; (போர்க்) கைதியை (எதிரியிடமிருந்து) விடுவியுங்கள்.

                                                                      இறைத்தூதர் முஹம்மத் (ஸல்)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *